Pendaftaran Pakej Astro

Borang Pendaftaran Astro

Mandaftar Astro melalui borang pendaftaran di bawah.       

 

Maklumat Permohon

Keutamaan untuk memproses permohonan akan diberikan untuk pemohon yang ada lampiran IC/passport dan bil utility.

Pilih Pakej Astro


* Harga tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan


Saya di sini dengan mengesahkan bahawa maklumat borang adalah tepat.


 

Daftar Baru